Sáng ngày 13/4/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân kết nối đến 63 điểm cầu Công an tỉnh, thành…

ảnh
Công tác nội chính
Học tập Bác Hồ