Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Giải bóng chuyền hơi Cụm thi đua các cơ quan Đảng năm 2020

                                                                                                                             Kim Ngân