Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Giải bóng chuyền hơi Cụm thi đua các cơ quan Đảng năm 2020

                                                                                                                             Kim Ngân