Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Thực hiện chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 07/12/2015. Cấp ủy chi bộ,…

ảnh
Học tập Bác Hồ
Công tác tư pháp và cải cách tư pháp