Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

      Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy về thực hiện các quy định dân chủ ở cơ sở. Chính…

ảnh
Học tập Bác Hồ
Công tác tư pháp và cải cách tư pháp