Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

       Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 06/9/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên năm 2019. Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ…

ảnh
Học tập Bác Hồ
Công tác phòng, chống tham nhũng

        Kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, đã được pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận. Đây là một biện pháp nhằm mục đích biết được các thông tin về thu nhập và việc chuyển hóa của thu nhập…