Skip to main content

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Quan

Sáng 13/10, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại huyện Văn Quan.

aa

Đoàn kiểm tra khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác xét xử tại Toà án nhân dân huyện

Trong chương trình, Đoàn đã tiến hành khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động tố tụng, kiểm sát, xét xử tại Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Toà án nhân dân huyện Văn Quan. Tại đây, đoàn đã lắng nghe những ý kiến phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất mặc dù có đầu tư nhưng chưa đồng bộ, có phòng làm việc xuống cấp, chưa đảm bảo diện tích và trang thiết bị hoạt động phục vụ công tác… Các thành viên Đoàn kiểm tra đã chia sẻ khó khăn với các đơn vị và ghi nhận các đề xuất, kiến nghị liên quan đến đầu tư, cải tạo trụ sở, trang thiết bị… để đoàn tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

aa

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Văn Quan phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Sau khi khảo sát các cơ sở, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Quan, kiểm tra việc thực hiện công tác CCTP của huyện từ 1/1/2023 đến 31/8/2023. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 8/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã triển khai thực hiện công tác nội chính, CCTP theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, UBND tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo của huyện theo thẩm quyền.

Từ đầu năm 2023 đến hết tháng 8/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kết quả tuyên truyền được 93 cuộc với khoảng 13,8 nghìn lượt người nghe; 9 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cấp phát trên 20,7 nghìn quyển sách luật, sổ tay, tờ rơi tuyên truyền… Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan đã thực hiện tốt công tác phối hợp; quá trình điều tra, truy tố, xét xử luôn tuân thủ các các quy định của pháp luật, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được các cơ quan tư pháp báo cáo và được cấp ủy xem xét có ý kiến chỉ đạo theo quy định. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp được quan tâm; đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ CCTP trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số khó khăn, như: sự phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan tư pháp có lúc, có vụ, việc chưa kịp thời; tiến độ điều tra, giải quyết một số vụ án còn chậm, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đã có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; việc số hóa hồ sơ còn hạn chế; có 2 vụ án dân sự bị sửa một phần do nhận thức và đánh giá chứng cứ khác nhau giữa hai cấp xét xử; có 1 vụ án dân sự bị huỷ do vi phạm thủ tục tố tụng; cơ sở vật chất phục công tác điều tra, truy tố, xét xử còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33 của Quốc hội còn thiếu, phải đi thuê, mượn; kinh phí hoạt động được cấp hạn chế, chưa kịp thời nên đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác của các cơ quan…

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thanh Sơn đề nghị: Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCTP; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên có chức danh tư pháp; thường xuyên qua tâm sâu sắc công tác lãnh đạo,chỉ đạo lĩnh vực nội chính, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của các thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chủ động cảnh báo, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, tội phạm; phát huy hiệu quả tổ hoà giải ở cơ sở…

Tăng cường công tác giám sát của HĐND huyện, các ban của HĐND huyện trong việc giám sát đối với các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp. Phát huy tốt vao trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong việc giám sát các hoạt động của các cơ quan tư pháp.

HĐND, UBND huyện căn cứ điều kiện, khả năng ngân sách để tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp phục vụ công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác CCTP trên địa bàn.

THANH HUYỀN

Nguồn: Báo Lạng Sơn