Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Đón nhận Huân chương lao động Hạng ba, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Kỷ niệm chương

                                                                                                              Đức Trung