Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1045-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy được lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

          Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy:

                                     Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

           Các Phó Trưởng Ban:

                                     Đồng chí Vy Thế Hồng (Phó Trưởng Ban Thường trực)

                                     Đồng chí Nguyễn Mai Loan

                                                                       

Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp (Phòng Nghiệp vụ I)

          Trưởng phòng:        Đồng chí Hứa Thanh Sơn   

          Phó Trưởng phòng:      Đồng chí Vũ Văn Học                     

          Chuyên viên:                  Đồng chí Nguyễn Thế Anh

 

Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ II)

           Trưởng phòng:            Đồng chí Nguyễn Đức Trung  

           Phó Trưởng phòng:     Đồng chí Thiều Anh Khuyên

          Chuyên viên:                 Đồng chí Ngô Thị Hường

                                                  Đồng chí Hoàng Thị Hằng                                                 

Phòng Tổng hợp tiếp dân và xử lý đơn thư (Phòng Nghiệp vụ III)

          Trưởng phòng:         Đồng chí Đặng Trần Ánh

         Phó trưởng phòng:   

          Chuyên viên:             Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

                                              Đồng chí Vy Hải Yến

                                              Đồng chí Trần Nghĩa Triệu

Ban Nội chính Tỉnh ủy