Ảnh Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2021; trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng"

                                                                                                                           Đức Trung