Skip to main content

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiểm tra Cải cách tư pháp tỉnh năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh (Ban Chỉ đạo); ngày 02/11/2023, Đoàn kiểm tra số 03 do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác CCTP đối với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.

aa

Đoàn kiểm tra khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất tại TAND tỉnh

Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức phục vụ công tác xét xử tại trụ sở TAND tỉnh; trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ và nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại TAND tỉnh.

aa

Toàn cảnh buổi làm việc

Hiện nay, TAND hai cấp trong tỉnh gồm TAND tỉnh và 11 đơn vị TAND huyện, thành phố. TAND tỉnh có 3 tòa chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính) và 3 phòng tham mưu. TAND hai cấp trong tỉnh có 141 biên chế, gồm 1 thẩm phán cao cấp, 25 thẩm phán trung cấp, 30 thẩm phán sơ cấp, 8 thẩm tra viên, 67 thư ký và 10 công chức khác. Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh luôn kịp thời, nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương, của tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2023, TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết 2.828/2.856 vụ, việc các loại, tỷ lệ chung là 99%; công bố 1.087 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử TAND tối cao; thực hiện 131 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức 39 phiên tòa trực tuyến… Hiện nay, trụ sở TAND tỉnh có diện tích là hơn 6.000m2, đang được quy hoạch mở rộng thêm khoảng 2.000m2 (đằng sau trụ sở TAND tỉnh) nhưng chưa được bàn giao đất. Do đó, TAND tỉnh đã đề xuất Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh quan tâm, có ý kiến với UBND tỉnh xem xét bàn giao phần diện tích trên cho TAND tỉnh để mở rộng trụ sở; đồng thời xem xét có ý kiến với UBND các huyện, thành phố trong công tác quy hoạch trụ sở đối với đơn vị tòa án đóng trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả công CCTP, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tòa án.

aa

          Thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi một số nội dung

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo TAND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn kiểm tra quan tâm như: công tác đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử; tổ chức phiên tòa trực tuyến; nguyên nhân các vụ án hủy, sửa; tập huấn, bồi dưỡng Hội thẩm nhân dân; công tác xét xử lưu động; bố trí, phân bổ biên chế với từng địa bàn, số lượng án; số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; công tác đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn chấp hành án phạt tù, việc xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tòa án…

aa

Lãnh đạo TAND tỉnh trao đổi, làm rõ một số nội dung Đoàn kiểm tra quan tâm

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND hai cấp đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm của Tòa án trong công cuộc CCTP theo đúng tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, Trưởng đoàn kết luận

 Đồng chí đề nghị thời gian tới, TAND hai cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, quy định của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác tòa án, CCTP; tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử; tăng cường tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa lưu động. Đồng thời đảm bảo chất lượng công tác tạm đình chỉ, đình chỉ, hoãn chấp hành án phạt tù; đẩy mạnh số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; thực hiện các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn các hoạt động của Tòa án đáp ứng yêu cầu CCTP; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký và tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết những vụ án, vụ việc quan trọng, phức tạp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của TAND tỉnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận và tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Anh Đức