Skip to main content
Lạng Sơn: Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 07/1

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ sáu

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; ngày 31/10/2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ s

Bộ Chính trị ban hành Quy định về về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Ngày 27/10/2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực t

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Ngày 27/10/2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực t

Lạng Sơn: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ngày 03/8/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống

Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựn

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức họp Phiên thứ năm

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; ngày 27/6/2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ nă

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết một năm thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, thành phố

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực th

Hội nghị sơ kết một năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Ngày 19/6/2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh, t

Subscribe to Công tác PCTN