Ảnh tư liệu: Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành