Skip to main content

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1045-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy được lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban

Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng ban thường trực

Đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng ban

Đồng chí Hứa Triều Dương, Phó Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban

Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Phòng Nghiệp vụ I)

Phó Trưởng phòng phụ trách:   Đồng chí Thiều Anh Khuyên

Phó Trưởng phòng:     Đồng chí Chu Đình Sơn              

Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Phòng Nghiệp vụ II)

Trưởng phòng:            Đồng chí Nguyễn Đức Trung                 

Phòng Tổng hợp, tiếp công dân và xử lý đơn thư (Phòng Nghiệp vụ III)

Trưởng phòng:         Đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng ban (kiêm nhiệm)

Phó trưởng phòng:   Đồng chí Nguyễn Thị Nga

Văn phòng Ban

Chánh Văn phòng:    Đồng chí Đặng Trần Ánh

Ban Nội chính Tỉnh ủy