Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công văn về khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn công tác khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Qua 02 tháng triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của địa phương. Đã thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền về dịch bệnh, tổ chức tiêu độc, khử trùng các cơ quan, trường học, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã thành lập các tổ công tác kiểm soát chặt chẽ đường mòn biên giới 24/24 giờ để phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa xuất, nhập qua các cửa khẩu; đưa hàng nghìn trường hợp vào 3 khu các ly tập trung của tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện để theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh; đã làm tốt công tác đấu tranh với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, ổn định tình hình, không gây hoang mang trong Nhân dân; đã xử lý các trường hợp kinh doanh tăng giá các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm bình ổn định thị trường, không để khan hiếm và tăng giá hàng hóa. Tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra trường hợp nhiễm bệnh covid - 19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; để kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thẩn trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Ngày 19/3/2020, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số: 305/SNV-BTĐKT về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy giới thiệu nội dung công văn này.

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đối tượng đề nghị khen thưởng

Các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3Tiêu chuẩn khen thưởng

- Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

- Đối với doanh nghiệp: Có đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng tiền, vật chất trị giá từ 200 triệu đồng trở lên.

- Đối với cá nhân đạt một trong các điều kiện sau:

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

+ Có sáng kiến, giải pháp trong công tác tham mưu cho lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

+ Có nhiều cố gắng, nỗ lực trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đối với doanh nhân, nhà hảo tâm: Có đóng góp bằng tiền, vật chất trị giá 100 triệu đồng trở lên hoặc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, vật chất trị giá 200 triệu đồng trở lên.

4. Số lượng khen thưởng

- Đối với các sở, ban, ngành, đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3.

- UBND các huyện biên giới và huyện Chi Lăng đề nghị 02 tập thể, 02 cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3. UBND các huyện, thành phố còn lại đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3.

- Đổi với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bội dội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mỗi đơn vị đề nghị 03 tập thể, 03 cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3.

- Các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: thực hiện theo quy trình khen thưởng đột xuất, 01 bộ gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (Kèm theo danh sách) (02 bản);

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (02 bản);

- Báo cáo thành tích của tập thế, cá nhân (Theo mẫu số 06 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng) (02 bản).

5. Thời gian đề nghị khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ trước ngày 24/3/2020. Nơi tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tuyến trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận ủng hộ xem xét, tổng hợp trình khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

                                                                             Nguyễn Anh