Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Submitted by Banbientap on Thursday, 02/01/2020 - 16:05

      Năm 2019, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, xác định rõ nội dung, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức thực hiện trên địa bàn. Đã tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng gắn việc thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; duy trì trang Fanpage và 29 tài khoản Facebook để kết nối, tham gia viết bài, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung tích cực, phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

      Trên cơ sở thông báo của Bộ Công an về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mạng, nhất là các đối tượng chống đối, viết bài, chia sẻ bài viết có nội dung xấu, người nước ngoài lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động lừa đảo, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn các loại đối tượng để thực hiện. Qua đó nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm mạng trên địa bàn. Nhất là thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo chuyển nhượng đất đai, huy động vốn, kêu gọi đầu tư, làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, lừa đảo xin việc; đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông như: giả danh, liên kết với các đối tượng người nước ngoài làm quen với bị hại qua mạng xã hội (Facebook, Zalo...), hứa hẹn gửi tiền, quà có giá trị cao hoặc giả danh cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản để kiểm tra, sau đó chiếm đoạt.

      Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài... Năm 2019, Công an tỉnh đã ngăn chặn 11 vụ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng Internet; bắt 02 vụ, khởi tố 03 đối tượng lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

a
Tăng cường đấu tranh với tội phạm hoạt động phạm tội qua mạng

      Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm mạng nói riêng cho phù hợp với nhận thức, đặc điểm tâm lý của người dân, năm 2019 Công an tỉnh đã tổ chức 40 cuộc phát động phong trào tập trung, xây dựng triển khai 05 kế hoạch tuyên truyền pháp luật, gắn với hoạt động an sinh xã hội tại các xã Yên Phúc - Văn Quan, Hưng Đạo - Bình Gia, Xuân Long - Cao Lộc, Tân Mỹ - Văn Lãng, Đại Đồng - Tràng Định. Công an tỉnh chủ động đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ các cuộc gọi từ Internet vào mạng viễn thông theo phương thức VoIP nhằm ngăn chặn các đối tượng giả mạo số điện thoại của cơ quan Nhà nước gọi điện lừa đảo; rà soát các website, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet và mạng viễn thông để trao đổi với lực lượng Công an có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý loại tội phạm này.

    Phối hợp VNPT Lạng Sơn gửi tin nhắn miễn phí đến 66.000 lượt thuê bao di động thông báo thủ đoạn hoạt động lừa đảo qua mạng (lợi dụng danh nghĩa cơ quan Công an, Viện Kiểm sát...). Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về cơ sở, xây dựng nông thôn mới giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, hướng dẫn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

      Kết quả, năm 2019 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, các loại tội phạm được kiềm chế, Công an tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra; nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định về an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

      Dự báo thời gian tới tội phạm lợi dụng sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục có các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực. Để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi liên quan tội phạm mạng, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm mạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến các văn bản pháp luật; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện tố giác tội phạm. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet.

 

                                                                              Mai Loan