Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng giải quyết thi hành án

Submitted by Banbientap on Thursday, 02/01/2020 - 15:47

      Năm 2019, thực hiện chương trình công tác, Cục THADS tỉnh đã thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ thi hành án tại các Chi cục THADS trong toàn tỉnh và kiểm tra việc phân loại hồ sơ đối với 04 Chấp hành viên tại Chi cục. Thành lập tổ kiểm tra công vụ đột xuất tại các Chi cục. Thực hiện kiểm tra công tác THADS, Thi hành án hành chính theo Kế hoạch và đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại 04/11 Chi cục, kiểm tra chuyên đề về công tác kế toán nghiệp vụ Thi hành án tại 07/11 Chi cục. Trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn công tác và các Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Cục đã có chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị, đặc biệt là những vụ việc có khó khăn, vướng mắc.

      Lãnh đạo Cục Thi hành án thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Chi cục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đối với các vụ việc cưỡng chế có huy động lực lượng yêu cầu xem xét kiểm tra kỹ hồ sơ về trình tự thủ tục, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế chi tiết, có phương án đảm bảo an toàn tại buổi cưỡng chế. Kết quả trong năm 07/07 vụ cưỡng chế được tổ chức an toàn, không phát sinh tình huống phức tạp.

      Cục THADS tỉnh và các Chi cục đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị về công tác tài chính, các chế độ chính sách, các chương trình, kế hoạch công tác của ngành và của đơn vị, các quy trình, quy chế, nội quy, thủ tục giải quyết THADS. Duy trì thường xuyên việc tiếp công dân của Lãnh đạo đơn vị và cán bộ được phân công theo lịch trực tiếp công dân. Các khoản thu tiền thi hành án đã được nhập quỹ đầy đủ và kịp thời chi trả cho các đối tượng được hưởng hoặc nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý tài sản là tang vật thuộc các vụ án được thực hiện đúng quy định.

A
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2019
và triển khai công tác THADS năm 2020

      Năm 2019, Cục THADS đã tổ chức thành công các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ THADS; thực hiện luân chuyển 07 công chức; chuyển đổi vị trí công tác đi với 08 công chức và điều động 03 công chức THA; triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính trong THADS; thực hiện chế độ một cửa trong thủ tục tiếp nhận và trả kết quả đối với các yêu cầu của công dân, tổ chức liên quan đến công tác THADS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân, góp phần giảm bớt được nhiều thủ tục gây phiền hà cho người dân.

      Do tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nên công tác THADS tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đạt được kết quả cao, vượt các chỉ tiêu được giao: Đã giải quyết được 5.513 việc, đạt tỷ lệ 94%; đã giải quyết được số tiền 33.635.746.000đ, đạt tỷ lệ 83%. Vượt chỉ tiêu được giao về việc 20%; về tiền 48,5% (chỉ tiêu năm 2019 Tổng cục giao cho Cục THADS tỉnh Lạng Sơn là: 74% về việc; 34,5% về tiền).

                                                                                  Mai Loan