Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

313 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết

Submitted by Banbientap on Monday, 30/12/2019 - 16:52

       Năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; ban hành quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018; danh mục 67 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; ban hành 19 quyết định công bố 397 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, trong đó: cấp tỉnh có 335 TTHC; cấp huyện có 53 TTHC; cấp xã có 08 TTHC.

SFSDF
Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

      UBND tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục và nâng cao các chỉ số: Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Cải cách hành chính (PAR INDEX), sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index), năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Năm 2018: Chỉ số PCI đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc; chỉ số PAPI đạt 47,05 điểm, Lạng Sơn và Bến Tre là 02 tỉnh có điểm cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAR INDEX 77,25 điểm, xếp 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2017; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn đạt 75,70%; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (chỉ số ICT - Index) năm 2019, tỉnh Lạng Sơn xếp hạng 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2018.

     Chủ tịch UBND tnh đã ban hành 14 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 313/1.561 TTHC của 14 ngành, trong đó: cấp tỉnh có 274/1.296 TTHC; cấp huyện có 25/210 TTHC; cấp xã có 14/55 TTHC; với tổng số thời gian tiết kiệm 1.550,5/4.975 ngày đạt tỷ lệ cắt giảm 31,2%. Phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; triển khai chuyển đổi Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

    Phát huy tốt hệ thống họp trực tuyến 3 cấp, phát triển và duy trì tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đã thực hiện 59 cuộc họp trực tuyến các cấp trên Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ca tnh. Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện đang triển khai cung cấp 1.859 địch vụ công trực tuyến, trong đó: 749 dịch vụ mức độ 2, 529 dịch vụ mức độ 3 và 581 dịch vụ mức độ 4; hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến tối thiểu 30% số thủ tục hành chính mức độ 3,4 ở cấp xã.

   Trong năm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động ổn định. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 13.276 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 12.844 hồ sơ, trước hạn và đúng hạn là 12.720 hồ sơ (đạt 99,03%), còn 432 hồ sơ đang giải quyết, bước đầu được nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao.

 

                                                                                                   Mai Loan