Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Huyện ủy Hữu Lũng

       Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, ngày 19/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp do đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Huyện ủy Hữu Lũng.

fsfg
Quang cảnh buổi kiểm tra

       Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Hữu Lũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan tư pháp tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong kế hoạch triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị theo từng giai đoạn; việc triển khai công tác cải cách tư pháp đã có những bước chuyển biến rõ nét. Cụ thể:
      Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm; tổ chức 16 hội nghị triển khai các văn bản luật cho 1.856 lượt đại biểu; 04 hội nghị tuyên truyền pháp luật về Dân sự và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại 04 xã với tổng số 450 lượt; phối hợp tổ chức 02 Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 08 xã với 400 đại biểu; tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và pháp luật về Dân sự cho 130 Ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân các xã, thị trấn.
       Tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; hiện nay có 02 kiểm sát viên trung cấp, 07 kiểm sát viên sơ cấp, trong đó có 03 đồng chí là thạc sỹ; 100 % thẩm phán có trình độ chuyên môn cử nhân luật, trong đó có 01 thẩm phán trung cấp, 05 thẩm phán sơ cấp; 15 cán bộ làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trong đó 06 cán bộ có trình độ cử nhân. 
      Trong hoạt động các cơ quan tư pháp đã lấy Tòa án là cơ quan trọng tâm trong hoạt động tư pháp, bố trí mô hình xét xử mới đảm bảo quyền của bị cáo khi tham gia tố tụng. Tòa án đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, coi đó là một giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu; 100% phiên tòa được xét xử đảm bảo theo tinh thần cải cách tư pháp, đã tổ chức được 39 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, tổ chức được 10 phiên tòa mẫu; đã tự giám sát được 30 phiên tòa; các vụ án có luật sư tham gia là 36 vụ án các loại; tỷ lệ số vụ án bị sửa, bị hủy, hoặc sai sót trong công tác xét xử ngày càng giảm, đã giải quyết được 946/1.031 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 91,8%.
Cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư trang bị, sửa chữa, nhìn chung đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, các cơ quan tiến hành tố tụng đều có trụ sở riêng được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, từ năm 2017 đến 2019 huyện đã cấp cho hoạt động của các cơ quan tư pháp là 2.187.000.000 đồng. 
       Tuy nhiên, một số điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác còn chưa đảm bảo, trong khi đó theo tinh thần cải cách tư pháp là đề cao các chứng cứ vật chất vì vậy các hoạt động tố tụng đòi hỏi phải luôn đảm bảo thận trọng, khách quan, toàn diện, tỷ mỷ; trình độ, năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách tư pháp; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của một số đơn vị còn lúng túng, các hình thức theo dõi thi hành pháp luật còn đơn điệu; cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan chưa được đào tạo, bồi dưỡng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở còn nhiều hạn chế, kinh phí cấp cho công tác tuyên truyền còn ít. 
      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị Huyện ủy Hữu Lũng quan tâm triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp như: Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kế hoạch số 12-KH/BCĐ, ngày 19/5/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra của cấp ủy huyện đối với các hoạt động của cơ quan tư pháp; duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế làm việc đối với các cơ quan nội chính; thực hiện tốt cơ chế giám sát của HĐND đối với các cơ quan tư pháp theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp gắn với tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng trình độ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị.                   
                                                                                                     (Nguyễn Trung)