Skip to main content

Đình Lập trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới sau 30 ngày thi đua “thần tốc”

Thực hiện Đề án xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2025; với quyết tâm chính trị cao của cấp uỷ, chính quyền huyện, sự đồng lòng, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, quân và dân các dân tộc huyện, trong tháng 01 năm 2024 huyện Đình Lập đã xuất sắc hoàn thành công tác xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới.

1

Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ tham gia xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới

Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn huyện Đình Lập còn 13 đường kiểm tra cột mốc tại địa bàn xã Bắc Xa với độ dốc lớn, địa hình phức tạp, tổng chiều dài 3.627 m. Với nguồn kinh phí 2.176.000.000 đồng từ Đề án xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cấp uỷ chính quyền huyện phát động phong trào hoàn thành xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện trong tháng 01/2024 đồng thời ban hành Kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì, đảm nhận theo từng mốc biên giới với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. 

Sau một tháng phát động với tinh thần khẩn trương, “thần tốc”, huyện Đình Lập đã huy động được trên 1.750 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên và Nhân dân các dân tộc tham gia đóng góp trên 2.000 ngày công lao động hoàn thành xây dựng 13/13 đường kiểm tra cột mốc đảm bảo cả về quy mô và chất lượng.

1

Lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, ĐVTN và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập tham gia xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới

Với việc hoàn thành xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới cũng như tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, canh tác, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình chính trị và an ninh khu vực biên giới trên địa bàn huyện.

Bùi Văn Cường, Huyện uỷ Đình Lập