Skip to main content

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày 14/11/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Tỉnh; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban, các đồng chí Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

aa

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/BNCTU, ngày 01/11/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Trưởng ban, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực và 01 đồng chí Phó Trưởng ban; không lấy phiếu tín nhiệm đối với 01 đồng chí Phó Trưởng ban do mới được bổ nhiệm tháng 6/2023 nên chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định.

Hội nghị đã nghe các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm trình bày bản tự kiểm điểm, đánh giá cá nhân, trong đó các đồng chí đã làm rõ những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác, nghiêm túc đánh giá, tự chỉ ra những khuyết điểm của bản thân và xác định rõ ràng phương hướng, mục tiêu, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị đã bầu ra ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu theo quy định, đảm bảo khách quan, trung thực.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy có 6/6 phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 100%; đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban cùng có 5/6 phiếu tín nhiệm cao đạt 83% và 01/06 phiếu tín nhiệm đạt 17%.

Anh Đức