Skip to main content

TỈNH ỦY LẠNG SƠN Tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 9 tháng năm 2023

Chiều 11/10/2023, Tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 9 tháng năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; thành phần dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Bí thư các huyện ủy, Thành ủy.

aa

 Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2023, việc thực hiện Quy định 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị đã được cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11 và các văn bản liên quan theo chỉ đạo của cấp trên. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 4.033 đơn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 2.662 đơn; số lượt đơn thư kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đã nghiên cứu xử lý 544/559 đơn thư các loại, đạt tỷ lệ 97,3%. Trong 9 tháng năm 2023, tiếp nhận công dân đăng ký tiếp định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong kỳ đã tiếp nhận 76 lượt công dân đăng ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong đó có 2 kỳ có công dân thuộc đối tượng, nội dung tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư các huyện, thành ủy tiếp 23 kỳ/81 lượt công dân, có 3 vụ đông người; Bí thư đảng ủy cấp xã tiếp 140 kỳ/145 lượt công dân tới kiến nghị, phản ánh. Bên cạnh kết quả đạt được việc thực hiện Quy định 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn có một số hạn chế như: còn có một số vụ việc đơn thư đông người, phức tạp thời gian giải quyết kéo dài, thời hạn giải quyết đơn thư kiến, nghị, phản ánh có vụ việc chưa kịp thời. Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ sở chưa phát huy tốt công tác tuyên truyền do đó vẫn còn phát sinh vụ việc đơn thư đông người, kéo dài, vượt cấp, chưa giải quyết triệt để.

aa

 Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, tập trung vào việc xây dựng quy chế tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  bảo đảm thực hiện đúng quy định, thời hạn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, chỉ đạo giải quyết dứt điểm với các vụ việc, đơn thư đã có sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư cấp huyện tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, các vụ việc mới phát sinh nhất là các phản ánh, kiến nghị tập thể liên quan tới các dự án trọng điểm, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Hồng Nga