Skip to main content

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Sáng 21/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,

 Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo một số nét khái quát về tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh uỷ có 18 cán bộ, trong đó có đồng chí Trưởng Ban, 03 đồng chí Phó trưởng Ban và các công chức công tác tại 03 phòng nghiệp vụ.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

báo cáo kết quả công tác với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ

Thời gian qua, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã chủ động, khẩn trương tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) trên địa bàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách, một số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự như: vụ việc khu đô thị mới Mai Pha, vụ việc dự án Khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại…

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 503-KL/TU ngày 28/3/2022 về tăng cường lãnh đạo hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá và công tác PCTNTC tại các cửa khẩu; tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh để có thể chỉ đạo, xử lý ngay khi phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực có thể phát sinh (tổ công tác đặc biệt 820).         

aa

 Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

báo cáo kết quả công tác với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ

Trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham mưu, thực hiện hoàn thành 5 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 2 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, 4 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; hoàn thành 7 cuộc kiểm tra, giám sát của ban, làm việc với Thường trực Huyện uỷ 8 huyện. Ban cũng đã tiếp nhận và xử lý 1.420/1.450 đơn thư các loại; tham mưu xử lý 218 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên lãnh đạo quản lý các cấp.

aa

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận những hạn chế, khó khăn, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp về nhân sự, biên chế; cấp kinh phí chi thường xuyên đối với cán bộ biệt phái; đề xuất chủ trương vận dụng bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng đối với các đồng chí sỹ quan biệt phái chưa phải là lãnh đạo cấp phòng trở lên nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định; hoạt động của Tổ công tác đặc biệt 820; công tác phối hợp giữa Ban với các ngành liên quan…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công tác nội chính được xác định có vai trò vô cùng quan trọng, lĩnh vực hoạt động rất trọng yếu, liên quan trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội nên yêu cầu phải đúng vai, thuộc bài, khách quan, trong sáng, công tâm, theo đúng nguyên tắc, phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng và Nhà nước giao.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,

Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Đồng chí đề nghị: Ban Nội chính Tỉnh uỷ cần bám sát các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ đe doạ đến lợi ích quốc gia, dân tộc để kịp thời tham mưu cho tỉnh. Đồng thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động, phân công tổ chức công việc cụ thể, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ xây dựng quy chế, quy định, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng của trung ương, của tỉnh để chủ động kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương đó là “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố điều tra và đã có kết luận thì phải truy tố, xét xử”. Ban Nội chính Tỉnh uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức; tiếp tục rà soát, kiện toàn công tác cán bộ, các vị trí việc làm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đoàn công tác tiếp thu và giao Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ giao các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

MINH ANH