Skip to main content

Kiểm tra trực tiếp đối với Huyện ủy Bắc Sơn công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và việc tổ chức thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn kiểm tra do đồng chí Chu Đức Hiếu - Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với Huyện ủy Bắc Sơn về nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí: Chánh Văn phòng Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Phó Chánh Thanh tra huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ phòng Tư pháp huyện.

aa

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự khẩn trương, kịp thời của Huyện ủy Bắc Sơn trong việc nghiên cứu xây dựng Kế hoạch số 127-KH/HU, ngày 15/6/2023 theo chỉ đạo, hướng dẫn tại Chương trình hành động số 83-CTr/TU, ngày 08/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó quan tâm tuyên truyền, phổ biến, thống nhất nhận thức về bản chất, đặc điểm đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến từng cấp ủy, chi bộ tại thôn, bản, cơ quan, đơn vị. Một số nội dung được cụ thể hóa trong tổ chức, hoạt động của bộ máy công quyền tại cơ sở như cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, phán ảnh, kiến nghị của người dân ngay từ cấp cơ sở nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của người dân. Liên ngành tư pháp Công an - Kiểm sát - Tòa án đã phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học, thôn, bản, cơ quan nhà nước, hướng đến nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả thực tế đã cho thấy các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện có xu hướng giảm (giảm 12 vụ/44 bị can so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022); không phát sinh tình trạng đơn thư phức tạp, nghiêm trọng, tập trung đông người, vượt cấp. Các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện đối với các vấn đề của đia phương, tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở.

aa

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra và Huyện ủy Bắc Sơn cũng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung hạn chế, khó khăn của huyện như: Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW còn có một số nội dung chưa bám sát tình hình, chức năng, nhiệm vụ thực tế của cấp ủy, chính quyền địa phương; một số hạn chế trong công tác tiếp dân tại cấp cơ sở đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trước đó chưa được khắc phục đồng bộ; trên địa bàn huyện hiện chưa có tổ chức cá nhân cung cấp một số loại hình dịch vụ pháp lý tư nhân như luật sư, công chứng, chứng thực do nhu cầu thực tế tại địa phương chưa cao.

aa

Đồng chí Chu Đức Hiêu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chu Đức Hiếu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác của Huyện ủy Bắc Sơn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đồng thời cũng trao đổi, thống nhất một số nội dung còn hạn chế, khó khăn và đề nghị huyện quan tâm, chủ động nghiên cứu phương án khắc phục. Đồng chí Hoàng Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, khẳng định Huyện ủy Bắc Sơn sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và những ý kiến góp ý, đề nghị của Đoàn kiểm tra.

Anh Đức - Ban Nội chính Tỉnh ủy