Skip to main content

Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 23/3/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước" Với trên 390 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thành ủy; các cơ quan, đơn vị; Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với trên 24.000 đại biểu tham dự.

aa

       Quang cảnh Hội nghị

  Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh với quân số 100%.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

aa

          Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia học tập chuyên đề tại Hội nghị

          Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” là dịp để cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh nói chung và cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy nói riêng tiếp tục có thêm kiến thức, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023, góp phần xây dựng văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Hồng Nga