Chùm ảnh hoạt động: Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Hội thi thể thao công chức, viên chức, lao động lần thứ IV năm 2019

                                                                                            Ngô Thị Hường