Skip to main content

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ sáu

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; ngày 31/10/2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày các nội dung: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực tỉnh 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023; Báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Dự thảo Quy chế phối hợp trong xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo rà soát, đánh giá việc tổng kết kết quả giải quyết; đề xuất đưa vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí tham dự Phiên họp đã phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại cuộc họp; tập trung làm rõ nội dung các văn bản xin ý kiến Ban Chỉ đạo.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

trình bày các nội dung xin ý kiến tại Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo

Phát biểu kết luận Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến đóng góp, tham gia của các đại biểu tại phiên họp và thống nhất kết luận:

1. Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; dự thảo Quy chế phối hợp trong tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn chỉnh trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành.

2. Ban Chỉ đạo nhất trí đưa 03 vụ án (gồm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong mua sắm trang thiết bị y tế của Sở Y tế; vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An, Phòng khám đa khoa Lạng Sơn, Phòng khám đa khoa Xứ Lạng, Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn) ra khỏi diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án trên đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh và tổ chức thi hành án theo đúng quy định; Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, tổng kết, chỉ ra những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa; các cấp ủy, cơ quan đã hoàn thành việc xử lý trách nhiệm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên liên quan về đảng, hành chính theo quy định.

3. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá về tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực tỉnh 9 tháng năm 2023: Trong quý III năm 2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh chỉ đạo quyết liệt tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung công tác PCTN, tiêu cực vào Bộ tài liệu và câu hỏi Cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 để nghiên cứu, sử dụng từ cấp tỉnh đến cơ sở; tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đến các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc được triển khai thực hiện khẩn trương và tích cực; tăng cường chỉ đạo PCTN, tiêu cực đối với công tác quản lý xuất nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hoạt động liên quan. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung xây dựng các quy định, quy chế để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Lũy kế trong 09 tháng đầu năm đã đấu tranh phát hiện và khởi tố mới 10 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 67 bị can; trong tổng số 11 vụ án, 03 vụ việc được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, đã có 05 vụ án được đưa ra xét xử; 01 vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển sang giai đoạn truy tố, xét xử; 05 vụ án còn lại đang trong giai đoạn điều tra; đối với 03 vụ việc đang được tiếp tục chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, điều tra làm rõ, trong đó đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha đã khởi tố 02 vụ án liên quan. Với những kết quả đạt được nêu trên, đã tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng.

aa

Đại biểu tham dự Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số cấp ủy cơ sở, cơ quan tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực còn chưa cụ thể, chưa sát với tình hình; công tác quản lý cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan còn chưa sâu sát, chặt chẽ, tiềm ẩn phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, cảnh báo để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực có lĩnh vực, địa bàn chưa đạt hiệu quả cao; còn có vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do các vướng mắc về công tác giám định, định giá thiệt hại quá trình giải quyết còn kéo dài, chưa dứt điểm.

Từ nay đến hết năm 2023, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan liên quan cần tập trung khắc phục, tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc đã chỉ ra; tiếp tục có các biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, sát với địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tập trung một số nội dung sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực cả về nội dung, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo ngày 16/8/2023, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; về công tác giám định, định giá tài sản trong hoạt động tố tụng...

Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, các quy định về công khai minh bạch trong các hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ... Xác định kết quả công tác PCTN, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để phục vụ công tác đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2023.

aa

Đại biểu tham dự Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu. Tổ công tác đặc biệt 820 tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trong công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động liên quan.

Rà soát, tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung tại Chương trình công tác năm 2023, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan tăng cường công tác phối hợp, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo đúng tiến độ.

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; thường xuyên báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh kết quả thực hiện.

                                                                                          Đức Trung