Skip to main content

Đề án "Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp"

Sáng 12/5/2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”.

     Tham dự Cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

aa
Quang cảnh Cuộc họp

     Tại Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam báo cáo nội dung về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” do Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng. Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Bộ câu hỏi phục vụ khảo sát. Mục tiêu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp là xây dựng một công cụ (bộ câu hỏi) để góp phần đánh giá thực trạng hoạt động tư pháp qua trải nghiệm hoặc cảm nhận của người dân trên phạm vi cả nước. Kết quả đánh giá có thể so sánh được hàng năm và so sánh được giữa các địa phương. Việc xây dựng và ứng dụng bộ câu hỏi để đánh giá hoạt động tư pháp là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sự đánh giá của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, là một kênh tham khảo, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp sát với thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là một kênh tham khảo để các cơ quan tư pháp đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, góp phần từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

aa
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc họp

    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, cụ thể, trách nhiệm; các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng Đề án. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, đảm bảo Bộ chỉ số đánh giá phải khách quan, dễ hiểu, dễ trả lời và đúng yêu cầu của câu hỏi, báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định.

Tác giả: Đặng Phước - Anh Hưng

                Nguồn: https://noichinh.vn