Skip to main content

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

     Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội cho thấy, công tác này có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã dành sự quan tâm xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Trung ương đã ban hành cơ chế, bố trí cán bộ, kinh phí, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giám sát, phản biện xã hội. 

aa
Quang cảnh Hội thảo

    Trong quá trình hoạt động, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lựa chọn nhiều nội dung, đổi mới phương pháp tiến hành giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu lực công tác giám sát, phản biện, nhờ đó, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, thúc đẩy thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, được các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước, các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy chế, Quy định của Đảng chủ yếu là lồng ghép. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá việc thực hiện hằng năm; việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, thụ động …

      Các ý kiến tại hội thảo rất tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng. Đa số các ý kiến đều tán thành cao về sự cần thiết tham mưu Bộ Chính trị ban hành chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó đề xuất tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung trong tổ chức, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, từ năm 2013-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3.236 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất, tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm, bức xúc. Nhiều kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân; nhiều vi phạm đã được kiến nghị xử lý, góp phần hạn chế tiêu cực ở cơ sở trên nhiều lĩnh vực.

     Theo đó, cần quán quán triệt sâu sắc và thực chất nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Một số ý kiến cho rằng, bí thư cấp ủy các cấp ở địa phương nên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội.

                                   Tác giả: Lê Tú

                                    Nguồn: https://www.noichinh.vn