Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ảnh tư liệu: Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn thăm, làm việc tại Quảng Tây và Quảng Đông, Trung Quốc (từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019)

      

                                                                                       Ngô Thị Hường