Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Giải bóng chuyền hơi Cụm thi đua số 1 các cơ quan Đảng năm 2021