Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

      Trên cơ sở thống nhất, chiều ngày 06/01/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Viện KSND) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp trong công tác THADS, hành chính giai đoạn 2020 – 2022. Đồng chủ trì…

ảnh
Học tập Bác Hồ
Công tác tư pháp và cải cách tư pháp