Skip to main content
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2023

       Chiều 21/3/2023, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) quý I năm 2023; triển k

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng v

Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cải cách tư pháp

Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp năm

Sở Tư pháp đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật
– Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu nhiều giải pháp thiết thực đổi mới công tác tuyên truyền, gó
Giá trị phổ quát và đặc thù trong các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

        Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27) vừ

Nghị quyết về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về t

Kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về công tác cải cách tư pháp

Chiều ngày 8/11/2022, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó C

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII lần này, Trung ương thảo luận về Đề án, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Vi

Một số kết quả công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật thực sự là nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức mới nảy sinh cần giải quyết, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVI

Bảo đảm những nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

ĐCSVN) - Sáng 11/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Subscribe to Cải cách tư pháp