Skip to main content
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiể

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiể

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiể

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Quan

Sáng 13/10, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 7/7/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 với các cơ quan khối nội chính tỉnh.

Kiểm tra trực tiếp đối với Huyện ủy Bắc Sơn công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/202

Đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Văn Lãng

 – Sáng 7/6, đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lãng l

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2023

       Chiều 21/3/2023, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) quý I năm 2023; triển k

Các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn gắn với cải cách tư pháp

    Phát biểu kết luận Phiên chất vấn trong Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phiên chất vấn diễn ra

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng v

Subscribe to Cải cách tư pháp