Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân

Submitted by Banbientap on Thursday, 09/01/2020 - 08:54

      Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy về thực hiện các quy định dân chủ ở cơ sở. Chính vì vậy, lực lượng Công an Lạng Sơn đã thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân trên các lĩnh vực: Quản lý hành chính về TTXH; đảm bảo TTATGT; quản lý xuất nhập cảnh; quản lý giam giữ và các hoạt động điều tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

A
Thực hiện Quy chế dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính

      Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác Cải cách hành chính, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, mức thu lệ phí, thời gian giải quyết công việc…; cán bộ tiếp dân có biển ghi tên, chức danh; công khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị, trực ban, cán bộ tiếp công dân, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong Công an nhân dân, bố trí hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của đơn vị, các nội dung trên đều được bố trí ở nơi dễ tiếp cận; phát huy hiệu quả chế độ làm việc vào thứ bảy hng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính… Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính của các đơn vị; chấn chỉnh thái độ, tác phong, văn hoá ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp công dân. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết các thủ tục hành chính, đã rút ngắn thời gian cấp Giấy Thông hành từ 03 ngày xuống còn 01 ngày; công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp giấy đăng ký xe ô tô, mô tô rút ngắn từ 02 ngày xuống 01 ngày; sử dụng phần mềm bấm số ngẫu nhiên phục vụ đăng kí xe ô tô, mô tô qua hệ thống máy tính;…

a2
Thực hiện Quy chế dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính

      Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thanh tra, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên; niêm yết công khai, đầy đủ trình tự, thủ tục, nội quy, lịch tiếp công dân, đặt hòm thư góp ý tại trụ sở tiếp công dân; bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực, đúng điều lệnh CAND, làm việc với tinh thần tận tình, trách nhiệm, kính trọng nhân dân.

      Trong công tác tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra: Niêm yết công khai nội quy của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và tổ chức tốt thực hiện tốt việc thăm nuôi, thăm gặp để nhân dân thực hiện; bố trí hòm thư góp ý, giải đáp thắc mắc, khiếu nại đúng quy định. Bảo đảm chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân, theo các quy định như: chế độ, tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập, chăm sóc y tế, thăm gặp nhân thân, đặc biệt là chế độ trong dịp Tết Nguyên đán. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan có liên quan bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Công tác trợ giúp pháp lý cho can, phạm nhân được quan tâm thực hiện, phạm nhân được đọc báo, nghe đài, xem tivi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lcủa đất nước, đã tổ chức cho các đội phạm nhân thi đấu thể thao: bóng bàn, cầu lông, đá cầu trong Trại tạm giam có trao giải thưởng bằng hiện vật tạo không khí vui tươi phấn khởi để phạm nhân yên tâm chấp hành án, tích cực học tập lao động cải tạo tiến bộ.

A
Thực hiện Quy chế dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính

      Thực hiện dân chủ trong công tác môi trường: Thường xuyên bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, giải quyết các đơn, thư, tin báo của các tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi tiếp xúc với doanh nghiệp và công dân đều thực hiện đúng kế hoạch, nguyên tắc, quy trình, lễ tiết tác phong không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo lợi dụng cán bộ, chiến sĩ lợi chức trách, nhiệm vụ để gây phiền hà cho cơ quan, doanh nghiệp.

      Thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào CAND: Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khám sức khỏe sơ tuyển cho học sinh, chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký xét tuyển vào các Học viện CAND đảm bảo công khai, dân chủ.

      Những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các quy định về dân chủ nêu trên đã tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an Lạng Sơn.

                                             Nguyễn Thu Huyền, Công an tỉnh Lạng Sơn