Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Triển khai công tác nội chính Đảng năm 2020

Submitted by Banbientap on Wednesday, 08/01/2020 - 15:22

LSO-Sáng nay (6/1), dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác nội chính Đảng năm 2020.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

      Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, liên quan.

      Báo cáo tổng kết của ngành nội chính Đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 nêu rõ, trong năm 2019, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng giao. Cụ thể, ngành đã tham mưu để xuất nhiều chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng…

      Trong năm, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu có hiệu quả cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được xã hội quan tâm. Đến cuối năm đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án, 32 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi; chỉ đạo 11 vụ án, 37 vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý…

      Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất ban hành 455 văn bản để lãnh đạo thực hiện các quy định của đảng về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong năm, các ban nội chính đã theo dõi, đôn đốc xử lý đối với 595 vụ án, vụ việc; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý đối với 481 vụ án, vụ việc liên quan đến phòng chống tham nhũng. Qua đó góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

      Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều thông tin, đề xuất giải pháp tham mưu thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, ngành nội chính Đảng đã có đóng góp tích cực vào sự ổn định của đất nước, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư. Ngành đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng với phương châm “không có vùng cấm”, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

      Đồng chí đề nghị: Ngành nội chính Đảng tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cho Đảng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và đổi mới cải cách tư pháp; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ án trọng điểm về tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, chống lạm dụng quyền lực trong công tác tư pháp. Tham mưu cho Đảng thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh trật tự nhằm phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới. Cùng đó, chú trọng kiện toàn và xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                          Nguồn: Baolangson.vn