Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Banbientap on Thursday, 02/01/2020 - 16:48

      Sáng ngày 23/12/2019, Huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. Dự Hội nghị có các đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện.

      Hội nghị đã được nghe công bố Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. Theo Nghị quyết, huyện Lộc Bình thực hiện 05 đề án sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính, cụ thể: nhập xã Lục Thôn vào thị trấn Lộc Bình; sáp nhập 4 xã Vân Mộng, Như Khuê, Nhượng Bạn, Xuân Tình thành xã Thống Nhất; sáp nhập xã Hiệp Hạ và Minh Phát thành xã Minh Hiệp; sáp nhập xã Đông Quan và Quan Bản thành xã Đông Quan.

A
Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ UBND công bố Nghị quyết
số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

      Hội nghị còn được nghe công bố các quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Lộc Bình; Đảng bộ các xã Thống Nhất, Minh Hiệp, Khánh Xuân, Đông Quan. Công bố chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính mới; chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã ở các đơn vị hành chính mới. Hội nghị cũng thực hiện triển khai Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện Lộc Bình về triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1441/UBND-NV ngày 29/11/2019 của UBND huyện Lộc Bình về thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lộc Bình.

a
Toàn cảnh Hội nghị

      Sau khi sáp nhập 13 đơn vị hành chính thành 5 đơn vị hành chính đã giảm được từ số cán bộ, công chức: 248 người (trong đó: Cán bộ 115 người; công chức 133 người) xuống còn 101 (trong đó: Cán bộ 51 người, công chức 50 người).

 

a
Toàn cảnh Hội nghị

                                           Vi Minh Tư, Huyện uỷ Lộc Bình