Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Cụm thi đua số 1 bình xét thi đua chuyên đề

Submitted by Banbientap on Tuesday, 10/12/2019 - 13:38

     Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” Hướng dẫn số 13-HD/BNCTW, ngày 14/10/2019 của Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn sơ kết thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW. Ngày 03/12/2019, Cụm thi đua số 1 Ban Nội chính Tỉnh ủy 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức họp bình xét thi đua chuyên đề năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Thanh Tâm, Vụ phó Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1, báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề. Kết quả cho thấy, ngay sau khi Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019, 14/14 đơn vị trong cụm đã xây dựng kế hoạch; đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2019 và giai đoạn 2019-2020.

     Qua 01 năm thực hiện Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp với các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất về nội dung, phương pháp, quan điểm xử lý để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết; chủ động thu thập đầy đủ thông tin từ nhiều nguồn (qua công tác nắm tình hình, qua tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua công tác kiểm tra, giám sát và rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước...) để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, lựa chọn các vụ việc, vụ án đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.

      Tính đến ngày 30/11/2019, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã phát hiện và giải quyết 22 vụ án tham nhũng, 14 vụ việc có hành vi  “tham nhũng vặt”. Trong đó có 03 đơn vị đã phát hiện và tham mưu xử lý có hiệu quả, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát hiện 03 vụ án (đạt 150%), 03 vụ việc (đạt 100%); Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn phát hiện 02 vụ án (đạt 200%), 02 vụ việc (đạt 200%); Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên phát hiện 02 vụ án (đạt 200%), 02 vụ việc (đạt 200%).

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh đã thảo luận, trao đổi những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm hay và thống nhất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thi đua chuyên đề trong thời gian tiếp theo; kiến nghị một số nội dung đối với Ban Nội chính Trung ương; tiến hành bỏ phiếu, bình xét thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trong Cụm thi đua. Kết quả, thống nhất lựa chọn 03 đơn vị xuất sắc đề nghị Trưởng ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen (gồm Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên).

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Tâm, Vụ phó Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận những thành tích các Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được, đồng chí đề nghị các đơn vị sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã nêu, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; bám sát các chỉ tiêu đề ra để đạt kết quả cao hơn trong năm 2020.

                                                                                     Hoàng Thị Hằng