Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Kết quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2019

Submitted by Banbientap on Thursday, 18/07/2019 - 16:17

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; kịp thời chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã kiện toàn Tổ Chuyên viên giúp việc; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác cải cách tư pháp và kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp trên địa bàn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2019. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; tích cực tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; thường xuyên quan tâm công tác phố biển, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1

Quang cảnh Hội nghị

Các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tư pháp. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính luôn được chú trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, người dân tham gia phản biện xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp được tăng cường, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, duy trì liên lạc qua đường dây nóng để trao đổi thông tin. Thông qua hợp tác, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc tổ chức đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, thu 46 bánh hêrôin; bàn giao cho Công an Trung Quốc 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc, 4 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, 12 vụ 46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để đi nước thứ 3, nghi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, giải cứu 2 nạn nhân bị mua bán; khởi tố 2 vụ 13 bị can về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật (các nạn nhân đều là công dân Trung Quốc).

Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 77,7%; kết quả giải quyết án ở giai đoạn điều tra đạt tỷ lệ 70,86%, giai đoạn truy tố đạt tỷ lệ 89,64%, giai đoạn xét xử đạt tỷ lệ 75,6%. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động phối hợp xác định 40 vụ án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 2 vụ, tổ chức 70 phiên tòa rút kinh nghiệm, 27 phiên tòa xét xử lưu động. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác tư pháp tiếp tục được tăng cường, dân chủ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cải cách tư pháp; tổ chức kiểm tra công tác cải cách tư pháp theo kế hoạch; Các cơ quan tư pháp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ tư pháp. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm ổn định tình hình an ninh biên giới, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

                                                                                                    Ngọc Lâm