Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Điểm báo tuần số 320 từ ngày17-6 đến ngày 22-6 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Giáo dục Việt Nam (18-6) đưa tin, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ. Sáu tháng đầu năm, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam Bộ đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự ổn định, đồng thuận xã hội; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng nhiều hình thức, chú trọng việc tuyên truyền ra nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tháo gỡ. Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019, đó là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy trong công tác triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng trong hoạt động báo chí - xuất bản.

 

    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, An ninh Thủ đô (19-6) cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 192-QĐi/TW ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và Quy định số 01-QĐi/ĐUCA ngày 28-1-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn lực lượng Công an nhân dân; thực hiện tốt các quy định sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, công an địa phương và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nắm vững nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương; khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả; tập trung kiện toàn các tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025…

 

    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Lao Động, Công lý,  Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Đầu tư, Nông nghiệp Việt Nam, Sức khỏe và Đời sống, Giao thông, Người lao động, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (20-6) phản ánh cuộc họp của Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng đồng chí Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; đồng chí Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TƯ ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, thành tích đóng góp cho địa phương của đồng chí Nguyễn Văn Tình, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Tình bằng hình thức cảnh cáo. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Đức bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020). Ban Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các tỉnh khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đã xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vừa qua.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Công lý, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN (21-6) cho biết, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo về “Chiến lược cải cách tư pháp trong Toà án nhân dân định hướng đến năm 2030”. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, hệ thống Toà án đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án đã có những bước phát triển mới, đạt được những thành tích quan trọng như: Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, cùng một số luật liên quan… với nội dung về cơ bản đã thể chế hóa được các định hướng mà Nghị quyết số 49 đề ra. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân đã được đổi mới, hoàn thiện, trong đó đã khẳng định tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp; xây dựng hệ thống Tòa án 4 cấp; đổi mới cách thức tổ chức phiên tòa theo hướng tiếp thu hạt nhân hợp lý của mô hình tranh tụng; đổi mới hình thức phòng xử án… Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 việc đổi mới tổ chức hoạt động của ngành tòa án là nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam và là yếu tố hết sức quan trọng để tạo sự đồng bộ, gắn kết 3 thiết chế phát triển: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ công bằng... Trên cơ sở đó, cần tiếp tục đẩy mạnh, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và đổi mới hệ thống tòa án trong các luật về bộ máy, hình sự, dân sự, tố tụng, thi hành án… Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp… Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung tham luận, thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp của ngành Tòa án nhân dân thời gian qua, phân tích hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, kiến nghị nhiều giải pháp để xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp mới trong Tòa án nhân dân giai đoạn 2021-2030. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng, các hình thức, giải pháp, các nguồn lực và lộ trình thực hiện cải cách tư pháp; tập trung xây dựng chế độ tư pháp công khai, minh bạch và tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người dân; đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; xây dựng cơ chế giám sát liêm chính tư pháp.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Tiền phong, Giao thông, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (22-6) đưa tin, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018. Giải báo chí quốc gia lần này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, là sự kiện lớn của những người làm báo Việt Nam, nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Ðảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững... Ðặc biệt, các vấn đề thời sự nóng bỏng như: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý giáo dục; nạn tín dụng đen, xâm hại trẻ em, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề cải cách hành chính. Những đề tài truyền thống như lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; phòng, chống thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, tính phản biện cao, đi đến tận cùng vấn đề, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa cao. Ban Tổ chức đã trao 06 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ người làm báo cả nước. Ðặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo có những tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018. Thủ tướng khẳng định, qua 13 năm, Giải Báo chí quốc gia do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng. Ðây là giải thưởng báo chí danh giá, tôn vinh các tác giả, tác phẩm thật sự tiêu biểu được giới báo chí cả nước nồng nhiệt hưởng ứng, được Ðảng, Nhà nước và nhân dân hết sức quan tâm, đánh giá cao ý nghĩa, chất lượng, sự ảnh hưởng đối với đời sống xã hội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đạt giải.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đạt giải.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Tiền phong, Giao thông, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Người lao động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (22-6) đồng loạt phản ánh các nội dung cuộc họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. 1) Sau khi xem xét Báo cáo (số 08-BC/BCĐ ngày 20-6-2019) của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị hoan nghênh Ban Chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII (tháng 12-2018), thực hiện Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và Tổ Giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo thông báo cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt; đồng thời giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các đồng chí được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 2) Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 374-TTr/BTCTW ngày 20-6-2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. 3) Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 201-TTr/UBKTTW ngày 7-6-2019 về đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức Cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định.

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG    

    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, TTXVN (17-6) đồng loạt đăng tải nội dung Công văn số 219-CV/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gửi Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Công văn nêu rõ: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng có hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, bảo đảm những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN là phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”. Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của các Đoàn thanh tra, kiểm toán bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm toán. Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc “vòi tiền” của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (qua Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 30-6-2019.

    Báo Công an nhân dân (18-6) theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Hồ Thị Thới Hoàng, nhân viên thủ quỹ của Công ty TNHH Một thành viên CANDO (Công ty CANDO), trụ sở tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, có dấu hiệu “Tham ô tài sản”. Qua công tác tự kiểm tra rà soát, Công ty CANDO phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1-2017 đến tháng 3-2018, Hoàng đã tự sửa chữa nhiều chứng từ kế toán, xóa số liệu trên hệ thống, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Công ty nên đã tố giác vụ việc đến Công an quận Thủ Đức. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, nhưng Hồ Thị Thới Hoàng không có mặt tại nơi tạm trú, cũng như nơi thường trú. Vụ việc đang được Công an TP. Hồ Chí Minh làm rõ.

    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Thanh tra, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, VnExpress (18-6) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”. Ngoài bà Kim Anh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra về cùng hành vi trên.

    Báo Nghệ An, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Xây dựng, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (19-6) theo nguồn tin từ Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can Võ Biên Thùy, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh; Nguyễn Xuân Thọ, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, thành phố Vinh; Trần Lê Ngọc Tú, cán bộ địa chính phường Hồng Sơn, thành phố Vinh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ba bị can là những người trực tiếp thực hiện việc xác nhận hồ sơ để chi trả đền bù đất phụ vụ việc thực hiện dự án Kênh tiêu thoát nước qua xã Hưng Đông, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc xác định nguồn gốc diện tích đất phải thu hồi khiến thất thoát số tiền hơn 640 triệu đồng.

    Báo Đấu thầu, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, VnExpress (20-6) đưa tin, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Huyền, cựu kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ra xét xử tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, bà Huyền bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 2 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ”. Tháng 4-2018, Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang Huyền nhận hối lộ 17 triệu đồng của người nhà bị can Ngô Thiên Việt, phạm tội “Tàng trữ trái phép ma túy” để được giảm án. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, quyết định giảm cho Huyền từ 2 năm tù xuống còn 15 tháng tù giam.

    Báo Cần Thơ, Giao thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên (21-6) cho biết, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Minh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, 03 năm tù; Trần Đăng Quý Minh, nguyên Kế toán Chi cục, 02 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Minh đã nhiều lần chỉ đạo thuộc cấp Trần Đăng Quý Minh lập khống các chứng từ mua thiết bị như: Máy vi tính, máy in, máy lạnh, tủ đựng tài liệu… cho cơ quan. Ngoài ra, còn làm giả nhiều chứng từ sửa chữa tài sản, chi phí tiếp khách… qua đó chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều để chi xài cá nhân.

    TIN QUỐC TẾ

    Thông tấn xã Việt nam (17-6) đưa tin, ông Omar al-Bashir, cựu Tổng thống Sudan (bị lật đổ và tháng 4-2019) đã bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng, gồm: Sở hữu ngoại tệ trái phép, nhận quà tặng bất hợp pháp. Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan đã thu giữ số tiền trị giá hơn 113 triệu USD, gồm 7 triệu EUR, 350.000 USD và 5 tỷ bảng Sudan (tương đương 105 triệu USD), tại tư dinh của ông al-Bashir. Cơ quan công tố cho hay, tuần tới, phiên tòa sẽ xét xử cựu Tổng thống Sudan cùng 41 quan chức cấp cao khác với các cáo buộc tham nhũng.

    Đài Truyền hình Việt Nam (20-6) cho biết, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, bị truy tố vì tội “hối lộ" và “lợi dụng ảnh hưởng để tư lợi,” sẽ được tổ chức trong vài tháng tới. Ông Sarkozy sẽ bị Tòa án hình sự xét xử, sau khi Tòa giám đốc thẩm ngày 18-6-2019 bác bỏ các kháng cáo mới nhất của cựu nguyên thủ quốc gia cùng luật sư Thierry Herzog và cựu Thẩm phán cấp cao Gilbert Azibert. Hai ông Herzog và Azibert cũng bị truy tố vì "vi phạm bí mật nghề nghiệp". Trước đó, từ năm 2014, Văn phòng công tố tài chính quốc gia được giao nhiệm vụ điều tra một khoản tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy, bị nghi ngờ do cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi cung cấp. 

    Thông tin đáng chú ý trong tuần:

    - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị.

    - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

    - Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018.

    - Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ.

    - Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

                              BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG