Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Chùm ảnh hoạt động Cuộc thi Cán bộ Công đoàn giỏi của Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy

                                                                                                       ảnh: Trần Huyền