Chùm ảnh hoạt động Cuộc thi Cán bộ Công đoàn giỏi của Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy

                                                                                                       ảnh: Trần Huyền