Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Điểm báo tuần số 318 từ ngày 03-6 đến ngày 08-6 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

  CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Tiền Phong, Giao thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài THVN, TTXVN (03-6) đồng loạt phản ánh các nội dung tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã lựa chọn 4 Bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia giải trình chính tại phiên chất vấn về các nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm, liên quan tới các lĩnh vực ngành quản lý. Ngoài trách nhiệm trả lời chất vấn chính của 4 Bộ trưởng trên, trong phiên chất vấn, lãnh đạo Chính phủ sẽ giải trình thêm các vấn đề do đại biểu Quốc hội chất vấn liên quan đến điều hành chung của Chính phủ. Cùng với đó các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan; Bộ trưởng các bộ khác, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan. Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thảo luận tại hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Quốc hội cũng sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Tiền Phong, Giao thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài THVN, TTXVN (03-6) đưa tin về các nội dung Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Phạm Văn Thủy Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT; khiển trách đồng chí Cầm Ngọc Minh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Hoàng Văn Chất kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình khẩn trương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 2) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng và đồng chí Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. 3) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 4) Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Thái Nguyên, Cà Mau; kết quả giám sát đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet (04-6) cho biết, Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện Đề cương, phụ lục, biểu mẫu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định về trách nhiệm nêu gương; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, gương mẫu, tinh thông; tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới; thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch. Luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương…

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng tại Cần Thơ
Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng tại Cần Thơ

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Cần Thơ, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (từ 05-6 đến 07-6) đưa tin, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính đảng toàn quốc năm 2019. Gần 500 đại biểu là cán bộ, công chức đang công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước tham gia hội nghị sẽ được cập nhật, bổ sung kiến thức: Những nghiệp vụ cơ bản về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; việc kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực; công tác tôn giáo của Ðảng, Nhà nước; việc tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc và một số nghiệp vụ quan trọng khác… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc khẳng định, cán bộ nội chính muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, có trách nhiệm, bản lĩnh và đạo đức liêm chính mới hoàn thành được nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ làm công tác nội chính được Ðảng, Nhà nước rất quan tâm, góp phần giúp các đồng chí nắm vững những nguyên tắc, nguyên lý cốt lõi để làm tốt công tác tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tại địa phương. Sau 04 ngày tập huấn, các cán bộ, công chức của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước đã cập nhật được 7 nội dung trọng tâm: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Những vấn đề cần lưu ý trong tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy; Chiến lược cải cách tư pháp, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp; Những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và một số nội dung nghiệp vụ công tác quan trọng khác. Đây là những kiến thức chuyên sâu, rất thiết thực, giúp cho cán bộ, công chức Ngành Nội chính Đảng nâng cao hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Hà Nội mới (06-6) phản ánh các nội dung buổi Tọa đàm “Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng của đảng viên” do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức. Thời gian qua, nhiều chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành, sửa đổi, bổ sung đã góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, suy thoái, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp vẫn còn hạn chế, bất cập, chưa đồng đều, chưa toàn diện, chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa cao, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những nguyên nhân của hạn chế này được các đại biểu chỉ ra do quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa được hoàn thiện, trong đó có khó khăn, vướng mắc về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên vi phạm. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến khẳng định việc ban hành “Quy định về đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng đối với cấp ủy viên và đảng viên” là cần thiết, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Nhiều ý kiến đề nghị những nội dung trong dự thảo Quy định phải phù hợp các quy định đã có, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn công tác, đặc thù của từng địa phương, vùng miền, cơ quan, đơn vị...

    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Hà Nội mới, Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (07-6) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, hộ khẩu thường trú tại huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội; hiện tạm trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước. Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 8-2018, Ánh đã sử dụng ba tài khoản mạng xã hội Facebook: “Nguyễn Ngọc Ánh” (“line connan”), “Nguyễn Ngọc Ánh (Vilo)” và “Cùng Đồng Loạt” tham gia vào 81 cuộc phát trực tiếp do 14 tài khoản của các đối tượng phản động trong và ngoài nước chủ trì cùng 150 tài khoản khác để thực hiện các cuộc phát trực tiếp, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân về chính sách, pháp luật và quan hệ ngoại giao của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tạo lập các nhóm kín chia sẻ, thảo luận, kêu gọi biểu tình, “bất tuân dân sự” nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, có nhân thân tốt, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ánh 6 năm tù giam và chịu quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Nhà báo và Công luận, Xây dựng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08-6)  cho biết, Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội.phiên họp lần thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ các vấn đề về tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; số lượng cấp phó và tỷ lệ hợp lý Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên chuyên trách bảo đảm phát huy hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội, Thường trực hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội... các đại biểu cũng đóng góp, phân tích làm rõ nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; việc chuyển sinh hoạt của đại biểu Quốc hộ trong trường hợp chuyển công tác; quy định về bộ máy giúp việc đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; kinh phí bảo đảm cho hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội.

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Giao thông, Sài Gòn giải phóng,  Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (03-6) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện bắt tạm giam đối với ông Bùi Quang Ánh, nguyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên  và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, về hành vi “thiếu tránh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bùi Quang Ánh liên quan đến vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của 03 cán bộ cấp dưới gồm: Lê Trung Kiên, Bùi Mạnh Hòa và Ngô Văn Tá, từ năm 2012 đến 2014 đã tạm ứng số tiền của Trung tâm với số tiền hơn 12,9 tỉ đồng nhưng chỉ chi các khoản tạm ứng chấp nhận, còn số tiền khoản 11,6 tỉ đồng chưa lập hồ sơ thanh toán. 03 người này đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định ông Ánh thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý gây ra hậu quả nghiêm trọng.

    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Đời sống và Pháp luật, Văn Hóa, Giao thông, Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Đài TNVN (03-6) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018 sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 05 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can: Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuông, đều là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, là Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Lê Thị Dung, Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang, đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa đáp án để nâng điểm cho 107 thí sinh.

    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Giáo dục và Thời đại, Thanh Niên (04-6) đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường, là cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bỉm Sơn để làm rõ hành vi lập hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2018, Lê Hồng Cường đã làm giả 44 đăng ký ô tô, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn vay hơn 36 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Lý Quang Huy đã làm giả 07 đăng ký ô tô, 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông qua ba doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung lập hồ sơ khống, thế chấp ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

    Báo Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (05-6) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố 04 bị can đều là cựu cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Các bị can gồm: Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên; Trương Công Lộc, Phụ trách kế toán; Huỳnh Thị Nhã Nhàn, Thủ quỹ và Ngô Thị Phương Thảo, Kế toán viên. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8-2017, Lê Văn Phước, Trương Công Lộc, Ngô Thị Phương Thảo và Huỳnh Thị Nhã Nhàn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý.

    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Thanh tra, Dân trí, VietnamNet (06-6) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Hưu, Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo kết quả điều tra, ông Đỗ Văn Hưu đã để 03 cán bộ của xã lợi dụng việc lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Hồ thủy lợi Krông Pác Thượng, có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để mua bán, sang nhượng và nhờ một số người dân là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đứng tên nhận hàng tỷ đồng tiền đền bù, sau đó chia lại hoa hồng cho những người nhờ đứng tên, số tiền còn lại chia nhau và cho một số người có liên quan. 

    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Bảo vệ pháp luật, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, TTXVN (08-6) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã ban hành Cáo trạng số 43/CT-VKSTC-V5  vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty Cho thuê tài chính II và một số đơn vị có liên quan. Các bị can bị truy tố, gồm: Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Phước Tường, cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hai cán bộ của Ban Kế hoạch - Tài chính là Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà. Bị can Trần Thị Thanh Thủy, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

    TIN QUỐC TẾ

 

    Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok (06-6) cho biết, Tòa án tối cao Thái Lan đã kết án cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra 02 năm tù vì mở một chương trình xổ số bất hợp pháp trong thời gian giữ chức Thủ tướng, nâng tổng hình phạt mà ông Thaksin phải chấp hành là 05 năm tù giam. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã đưa vụ án ra tòa xét xử vắng mặt hồi năm ngoái. Chương trình xổ số này đã làm thất thoát tổng cộng 1,67 tỷ baht (hơn 53 triệu USD). Ngoài án tù, Tòa án tối cao Thái Lan cũng phát lệnh truy nã đối với với ông Thaksin.

    Báo Thanh tra (07-6) đưa tin, Quốc hội Colombia đã quyết định mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với ông Juan Manuel Santos, cựu Tổng thống Colombia vì nghi ngờ ông Manuel Santos dính líu tới hoạt động tham nhũng của Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Vụ án tham nhũng của Tập đoàn Odebrecht đã gây chấn động dư luận Brazil trong những năm vừa qua và sau đó lan ra nhiều nước khu vực Mỹ La tinh, khiến cho hàng loạt chính trị gia, doanh nhân, nghị sĩ và tổng thống một số nước dính vào vòng lao lý.

    Thông tin đáng chú ý trong tuần: 

    - Tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

    - Nội dung Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

    - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính đảng toàn quốc năm 2019.  

    - Truy tố cựu Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

    - Truy tố nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên về tội “Tham ô tài sản”.

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

;