Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi

Submitted by Banbientap on Wednesday, 31/10/2018 - 21:23

Ngày 21-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

    Làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan nội chính tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu

    Từ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016 đã kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; xử lý trách nhiệm 01 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật 33 cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng. Chỉ đạo xử lý 06 vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (đến nay đã xử lý xong 05 vụ, đang xem xét, xử lý 01 vụ). 

    Công tác phát hiện tham nhũng chuyển Cơ quan điều tra xử lý: 03 vụ qua tự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 01 vụ qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; 03 vụ qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Cơ quan điều tra khởi tố, điều tra 12 vụ án/26 bị can về tội tham nhũng, kinh tế; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 7 vụ/14 bị can; Tòa án nhân dân xét xử 6 vụ/13 bị cáo.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

    Cùng với những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức; chưa quan tâm đúng mức trong xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; công tác phát hiện tham nhũng chưa tương xứng với tình hình thực tế; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng còn kéo dài, bản án tuyên chưa tương xứng với khung hình phạt theo mức độ vi phạm và hậu quả thiệt hại; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt thấp; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng chưa chặt chẽ…

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là chú trọng việc khởi tố các vụ án có dấu hiệu vi phạm; khắc phục tình trạng phối hợp chưa thật sự chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, dẫn đến việc xử lý vụ án, vụ việc còn tình trạng kéo dài, có vụ trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung hoặc đình chỉ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kiến nghị của Đoàn công tác số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo sát sao chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và đạt được kết quả toàn diện. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ sau: (1) Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác này. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; công khai, minh bạch để người dân tiếp cận thông tin, giám sát và ủng hộ công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. (3) Hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (quy định về nêu gương, xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm…). (4) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (5) Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ án tham nhũng. (6) Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng với các cơ quan tố tụng rà soát lại các vụ án tham nhũng, kinh tế tạm đình chỉ, không khởi tố hoặc kéo dài để xử lý dứt điểm, nghiêm minh. 

                                                                                            Thu Huyền