Skip to main content

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 14/11, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh và xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì kỳ họp.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận hoa chúc mừng của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu ông Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 -2026 với số phiếu 47/54, đạt tỷ lệ 87,03%.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND tỉnh bầu gồm 27 đồng chí và thông qua một số Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kim Ngân