Skip to main content

Ban Nội chính Tỉnh ủy tập huấn triển khai sử dụng giải pháp bảo mật

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/VPTU, ngày 26/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023, ngày 06/11/2023, Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia lớp tập huấn triển khai sử dụng giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức.

aa

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Lãnh đạo Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Tỉnh ủy thông tin về kế hoạch, nội dung, phương án, lộ trình triển khai thực hiện các giải pháp bảo mật thông tin trong toàn hệ thống các cơ quan khối Đảng, chính quyền của tỉnh Lạng Sơn; được cấp phát và hướng dẫn sử dụng các thiết bị lưu giữ an toàn, kênh truyền bảo mật và sản phẩm mật mã nhằm phục vụ việc bảo đảm, bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Qua tập huấn, Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bước đầu nắm bắt và biết cách sử dụng các thiết bị bảo mật trong các trường hợp phải áp dụng các giải pháp bảo mật đã được tập huấn theo quy định. Lãnh đạo đơn vị đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, trực tiếp là Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Tinh ủy tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tập huấn, trao đổi khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng giải pháp trong công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

aaaa

Một số hình ảnh tập huấn của cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Anh Đức