Skip to main content

Lạng Sơn: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ngày 03/8/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo các nội dung: Dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Báo cáo tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tháng 7 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo về tiến độ, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí tham dự cuộc họp đã phát biểu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại cuộc họp; tập trung làm rõ nội dung các văn bản xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày các nội dung xin ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến đóng góp, tham gia của các đại biểu tại phiên họp và thống nhất kết luận: Đối với dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh: Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất nội dung dự thảo; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên tham dự cuộc họp; rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy định bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

aa

Đại biểu tham dự cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo

Đối với báo cáo tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trong giải quyết các vụ án, vụ việc. Trong tổng số 11 vụ án và 03 vụ việc được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đã có 05 vụ án được đưa ra xét xử và cơ bản hoàn thành việc xem xét, xử lý về hành chính và kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; 06 vụ án (trong đó có 05 vụ án khởi tố mới năm 2023) đang trong giai đoạn điều tra; đối với 03 vụ việc đang được tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, cơ quan liên quan tập trung khắc phục các khó khăn, tồn tại đã chỉ ra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; các cơ quan tố tụng tỉnh cần tập trung phối hợp chặt chẽ để sớm giải quyết dứt điểm một số vụ án, vụ việc quá trình giải quyết còn kéo dài như vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn và các đơn vị liên quan; vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án, vụ việc bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm minh trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

aa

Đại biểu tham dự cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo của các cơ quan chức năng liên quan để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét đưa 02 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã hoàn thành việc xử lý về hình sự và xem xét trách nhiệm về đảng, hành chính đối với tổ chức, cá nhân liên quan, cơ bản hoàn thành việc thu hồi tài sản thiệt hại trong các vụ án, gồm: (1) Vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu; (2) Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong mua sắm trang thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan rà soát, tổng kết, đánh giá đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo sau khi kết thúc điều tra, truy tố, xét xử để kiến nghị, tuyên truyền, cảnh báo góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa không để những vi phạm tương tự xảy ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm kết luận; giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thường xuyên báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kết quả thực hiện.

                                                                                                          Nguyễn Trung