Skip to main content

TỈNH ỦY LẠNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW, NGÀY 18/02/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2023

Chiều 29/3/2023, Tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quý I năm 2023.

aa

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; thành phần dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Bí thư các huyện ủy, Thành ủy.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) quý I/2023. Cụ thể: Trong quý I/2023, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11 và các văn bản liên quan theo chỉ đạo của cấp trên. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; số lượt công dân đến các cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 30,1% so với cùng kỳ năm 2022 (389/563); các cơ quan hành chính tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 8,65% so với cùng kỳ năm 2022 (95/104). Số lượt đơn thư kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng so với cùng kỳ năm 2022 (129/89 đơn). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 03 lượt công dân; Bí thư cấp huyện, xã tiếp 57 lượt công dân…Tuy nhiên, ở một số địa bàn, cơ quan có vụ, việc chưa quyết liệt giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị, phản ánh, KNTC thuộc thẩm quyền; thời hạn giải quyết còn kéo dài, khiến công dân bức xúc, phát sinh KNTC, kiến nghị, phản ánh…, có vụ việc cơ quan tham mưu chưa thực hiện chặt chẽ các quy định trong quá trình giải quyết, điều chỉnh, thu hồi văn bản, quyết định liên quan cũng làm phát sinh đơn thư kéo dài.

aa

 Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý I/2023

Các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tiến độ, tình hình giải quyết các vụ việc phức tạp, đơn thư kéo dài; làm rõ hơn nguyên nhân hạn chế, đề xuất kiến nghị, nêu bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC, đối thoại với công dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các giải pháp, bài học kinh nghiệm như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp công dân, giải quyết các KNTC; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 11 tại cấp cơ sở…

aaaaaa

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp, tham gia, đồng thời đề nghị: Thời gian tới, bí thư cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; chủ động tiếp công dân thường xuyên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của dân để cùng tháo gỡ, không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá. Các huyện ủy, thành ủy tập trung, chủ động kiểm tra, rà soát quy trình tiếp công dân của bí thư cấp huyện, cấp xã, việc thông tin, tuyên truyền, niêm yết lịch tiếp công dân, nội dung tiếp công dân của bí thư cấp ủy; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, các nội dung công khai xin ý kiến Nhân dân khi thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, không để kéo dài; chủ động kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh hoặc các vướng mắc để bảo đảm giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; tiếp tục rà soát, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh.

aa

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy phục vụ tại Hội nghị 

Đồng chí Bí thư giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; báo cáo, kiến nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy biểu dương đối với những cá nhân, đơn vị làm tốt, chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh đối với các đơn vị, người đứng đầu thiếu kiểm tra, đôn đốc để việc giải quyết đơn thư kéo dài, quá thời hạn theo quy định hoặc chỉ đạo của cấp ủy.

Minh Anh