Skip to main content

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

          Ngày 13/01/2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

aa

           Ảnh: Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
     Trưởng Ban Nội chính ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

        Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và được nghe các ý kiến tham luận của các đồng chí dự Hội nghị.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, khối lượng nhiệm vụ chuyên môn lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ thị kế hoạch của Trung ương Đảng, Nhà nước, của Tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và công tác cải cách tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất từ đó  khích lệ cán bộ, công chức cơ quan yên tâm công tác, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chi bộ, Công đoàn phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, kết quả: 03/03 Tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 17/18 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến, 17/18 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5/6 nữ đoàn viên công đoàn được công nhận Nữ đoàn viên công đoàn "giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Đề nghị cấp trên công nhận Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng thưởng: 02 cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Ban Nội chính Trung ương; 01 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể phòng và 06 cá nhân được Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen; Chi bộ tặng giấy khen cho 02 đảng viên; Chủ tịch Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 01 Tổ công đoàn và 05 đoàn viên…

aa

 Ảnh: Đồng chí Vy Thế Hồng, phó Trưởng Ban Nội chính ủy, tặng giấy khen cho Tổ công đoàn

và đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị; các Báo cáo tại Hội nghị đều đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí đã đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua do Công đoàn viên chức tỉnh và các cấp phát động; duy trì mô hình công sở Xanh - Sạch - Đẹp. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 và ban hành đầy đủ các văn bản sau Đại hội.

aa

Ảnh: Đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Để phát huy những kết quả đạt được năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2023, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa cơ quan và Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

aa

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa cơ quan và Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy

                                                                   Kim Ngân