Skip to main content

Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cải cách tư pháp

Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp năm 2022, qua đó phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, đề ra các biện pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian tiếp theo.

Sáng ngày 26/10/2022, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo) đã kiểm tra trực tiếp Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Cục THADS) theo Kế hoạch số 01-KH/ĐKT, ngày 13/10/2022 của Đoàn kiểm tra. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, Chủ trì cuộc kiểm tra; tham gia kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh; chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

aa
Ảnh Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra

Sau khi nghe và nghiên cứu Báo cáo, các tài liệu liên quan của Cục THADS tỉnh, các thành viên Đoàn kiểm tra và Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng phòng, Phó trưởng các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo Chi Cục THADS thành phố Lạng Sơn trao đổi, làm rõ các nội dung công tác của Cục THADS từ ngày 01/01/2022 đến 30/8/2022, đặc biệt là những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Cục THADS tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp, công tác THADS thời gian tới.

aa
Công chức Cục THADS tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Cục THADS tỉnh trong bối cảnh đơn vị vừa thiếu công chức theo biên chế được giao (có mặt 90/112 đồng chí), trong thời gian dài lãnh đạo Cục chỉ có 01 đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí quyền Cục trưởng đã duy trì lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị ổn định, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Cục THADS tỉnh đã thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục THSDS, của Tỉnh về công tác cải cách tư pháp cũng như công tác THADS, kết quả giải quyết số việc và số tiền đều vượt chỉ tiêu năm 2022 được giao; không xảy ra công chức, đảng viên và người lao động vi phạm pháp luật, kỷ luật. Tuy nhiên công tác của Cục THADS tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tiến độ giải quyết một số việc lớn, phức tạp còn kéo dài, phát sinh nhiều đơn thư; nguồn quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục và Chi Cục còn hạn chế... ; đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Cục THADS tỉnh nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương khắc phục các hạn chế do Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác cải cách tư pháp của Trung ương và của Tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng; tập trung đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải quyết vụ việc; phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, chủ động tham Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, bảo đảm thực hiện tốt công tác THADS theo đúng các quy định của pháp luật, phòng ngừa khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vũ Học