Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc tại huyện Bình gia