Chùm ảnh Hội thi "Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phong, chống tham nhũng năm 2017" của Huyện ủy Bắc Sơn