Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (05/01/1966-05/01/2016)