Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)!

Triển khai kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc

Submitted by Banbientap on Thursday, 14/10/2021 - 00:51

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, ngày 01/10/2021, tại Huyện ủy Cao Lộc, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai Quyết định của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo Quyết định số 55-QĐ/BNCTU ngày 28/9/2021 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc; thông qua Kế hoạch, Đề cương báo cáo, lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra.

Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Cao Lộc

Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Cao Lộc phát biểu nhất trí với các nội dung làm việc, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy.                                                                     

            Bài: Trần Nghĩa Triệu