Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)!

Điểm báo tuần số 436 từ ngày 06/9 đến ngày 12/9 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

 CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

 

    Báo Nhân dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, VietNamPlus, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Người Lao động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công lý, Thanh tra, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06/9) đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về một số nội dung chính: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tại phiên họp, Chính phủ cũng thảo luận về thể chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong tình hình dịch COVID-19. Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng cho biết, trong 4 tháng vừa qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân, gây thiệt hại về con người, tác động tới tâm lý xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên, tình hình 8 tháng cơ bản ổn định. Chúng ta tiếp tục duy trì các nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tăng lên, phức tạp hơn nhưng các lĩnh vực này vẫn được giữ vững, đạt kết quả tích cực, đặc biệt ngoại giao vaccine được đẩy mạnh. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là 23 địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách, ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh; 40 tỉnh, thành phố còn lại cũng tùy từng lúc, từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc phát triển kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá đúng tình hình, phân tích các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra các mục tiêu và giải pháp khả thi để thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 đạt hiệu quả cao hơn, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội đã đề ra.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại đoàn kết, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN, TTXVN (06/9) cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội năm 2021; Báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong năm 2021, sau sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến Pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ rà soát, nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội đã bám sát tình hình thực tế và kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Tại phiên họp, các đại biểu có ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể về những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Bước đầu tổng kết, đánh giá vai trò của các tổ công tác có liên quan đến công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị phương thức hoạt động phù hợp trong giai đoạn tới. 

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Đại Đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Thanh Niên, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08/9) phản ánh nội dung buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về hoàn thiện dự thảo Đề án “Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương”. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 20 năm qua, qua mỗi nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đều đạt được những kết quả quan trọng trong tham mưu giúp Bộ Chính trị chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án chặt chẽ, khoa học để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Việc kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phù hợp thực tiễn và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thực hiện đúng Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách tư pháp. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào thành tựu của công cuộc Đổi mới, sự phát triển của đất nước, nhất là trong bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

    Báo Nhân dân điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, VietNamPlus, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công lý, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08/9) cho biết, Thành ủy Lai Châu thông báo quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bằng hình thức cách chức đối với đồng chí Vàng Thị Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Vàng Thị Chính, Ủy viên Ban Thường Vụ Thanh ủy, Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Cụ thể, đồng chí Chính đã sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021; hồ sơ giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá vi phạm của đồng chí Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt và cơ quan công tác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định kỷ luật đồng chí Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Đại biểu Nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN (08/9) đưa tin, Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã ký Quy chế phối hợp công tác gồm 3 chương, 25 điều. Phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao hai cơ quan đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục coi nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và các mặt công tác công an.

 

    Báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao Động, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi trẻ, Đời sống và pháp luật, VietNamNet, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08/9) đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Kỳ họp lần thứ 2. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Các thành viên tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật Quân đội. Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm. Đại tướng Lương Cường đề nghị, thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Nhà báo và Công luận, Sức khỏe và Đời sống, Xây Dựng, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN (09/9) đăng tải nội dung Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam tại Trại giam Quảng Ninh; UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo BCSĐ TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Cảnh cáo các đồng chí: Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCSĐ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên BCSĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Trí Chinh, Ủy viên BCSĐ, Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh Tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, BCSĐ TAND tối cao, BCSĐ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Trung ương. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với: Đồng chí Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và đồng chí Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Vũ Liên Oanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Phước Tường, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng BHXH Việt Nam; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí: Đại tá Đặng Đình Lương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty. Cảnh cáo các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Lịch, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức Lao động - Tiền lương và Đại tá Lê Duy Ái, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Phát triển miền núi; cảnh cáo đồng chí Bùi Trường Thắng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp), Bộ Công Thương. UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên: Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông và Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. UBKT Trung ương đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Đời sống pháp luật, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet, Tiền Phong, Đài TNVN, TTXVN (09/9) đưa tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng Đề án. Tham dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan thực hiện Đề án. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quán triệt Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước đã được Bộ Chính trị giao cho Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng để trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2022. Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ nhất thông qua kế hoạch xây dựng, đề cương đề án, quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch nước đã ký ban hành các văn bản nói trên để làm cơ sở phân công, triển khai cụ thể. Chủ tịch nước đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các chuyên đề trong thời gian qua dù công việc bận rộn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, tích cực, khẩn trương, chủ động triển khai bài bản, công phu như xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ biên tập, căn cứ đề cương và theo sự phân công đã xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung các chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, cá nhân tham gia nghiên cứu, điển hình là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Nội vụ... khẳng định bước khởi đầu thuận lợi, tạo đà hoàn thành đề án đúng tiến độ. Chủ tịch nước yêu cầu Ban Nội chính Trung ương thường xuyên đôn đốc các cơ quan thực hiện chuẩn bị các chuyên đề theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nắm tình hình, xử lý kịp thời vướng mắc có tính liên ngành; khẩn trương phối hợp Văn phòng Trung ương bảo đảm kinh phí và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác phục vụ cho việc triển khai xây dựng Đề án. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng đề án quan trọng này bảo đảm đề án logic, mang hàm lượng trí tuệ lớn, dễ hiểu, dễ vận dụng thực tiễn trong tổ chức thực hiện, kịp trình tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

 

    Báo Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (09/9) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong nhóm "Báo Sạch”. Các bị can truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh, trú tại thành phố Tân An, tỉnh Long An; Nguyễn Phước Trung Bảo, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Đoàn Kiên Giang, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Nhã, trú tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thế Thắng, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân". Theo cáo trạng, các bị can đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video clip, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai lên mạng xã hội Facebook, kênh YouTube nhằm kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với một số văn bản đóng dấu "mật", "tối mật" có dấu hiệu của tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội "Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước" mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, do tính chất phức tạp của vụ việc nên Cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu của tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, tội “Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bị mật Nhà nước” cùng đồ vật, tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ. Nếu có căn cứ thì tiến hành khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Đời sống pháp luật, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet, Tiền Phong, Đài TNVN, TTXVN (12/9) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã phê chuẩn việc khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng giả mạo sĩ quan quân đội, gồm: Trần Vũ Hàn Minh Nhật, ngụ TP.Thủ Đức và Võ Thành Phúc, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Trước đó, ngày 9/9, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch khu vực cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh phát hiện Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục quân đội cấp hàm Đại úy lưu thông, vận chuyển thuốc điều trị Covid-19 trên đường. Khi các lực lượng kiểm tra thì Nhật không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ. Làm việc với các cơ quan chức năng, người này khai, bộ quân phục và “quân hàm” này được người tên Phúc cấp phát để “qua” chốt trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Triệu tập và làm việc với người tên Phúc, đối tượng này tự nhận mình là Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc đầu tỏ thái độ bất hợp tác với các cơ quan chức năng. Sau khi biết hành vi của mình không thể chối cãi, ông Phúc khai nhận, bản thân không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, không phải là cựu chiến binh. Tại nhà riêng, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng; huân, huy chương các loại…

 

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

    Báo Công an nhân dân, Lao Động, Công lý, Đại đoàn kết, Tài nguyên và Môi trường, VietNamNet, Pháp luật Việt Nam, Thanh Tra, Dân trí (06/9) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người, gồm: Mai Văn Hồng, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc; Hoàng Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh và Lê Như Hiếu, kế toán UBND xã Vĩnh Thịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, các bị can đã câu kết với nhau lập khống 64 phiếu chi, bảng thanh toán phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách ở cấp thôn, gây thiệt hại hơn 971 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an mở rộng điều tra.

 

    Báo Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Tiền phong, Thanh Niên, Đại đoàn kết, Tuổi trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07/9) tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Thảo, cán bộ UBND Phường 2, Quận 6, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo kết quả điều tra, lợi dụng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trương Mạnh Thảo đã móc nối, làm hồ sơ tổ chức cho một số người không đúng đối tượng đến tiêm vaccine tại địa bàn Phường 2, Quận 6) để trục lợi hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị. 

 

    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người lao động, VietNamNet, VnExpress, TTXVN (07/9) đưa tin, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Hiệp, Bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Theo điều tra, Lê Văn Thắng, nhân viên giữ xe của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên thông qua Tống Văn Tùng nhận lời đưa 17 người là công nhân chưa được tiêm hoặc không thuộc diện ưu tiên vào Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên tiêm vaccine với giá 600.000 đồng một người. Ngày 24/8/2021, Thắng mở cổng sau dẫn 10 người vào tiêm trước, 7 người còn lại chưa đến. Sau khi tiêm xong, Tùng đưa cho thắng 10,2 triệu đồng thì bị các trinh sát bắt quả tang. Làm việc với Cơ quan điều tra, Thắng khai đã móc nối với bác sĩ Hiệp trước đó nên tìm người dân bên ngoài có nhu cầu đưa vào tiêm để lấy tiền. Cả hai đã tiêm trót lọt cho 42 người khác, thu 17,5 triệu đồng chia đôi.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Lao Động, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, VnExpress, VietNamNet, Thanh tra, Đài TNVN (08/9) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cà Văn Oai, Trưởng bản Dửn, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, về tội “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra xác định, năm 2020, Cà Văn Oai có trách nhiệm thu, quản lý khoản tiền 52,5 triệu đồng đã được đề ra tại Hương ước để phục vụ hoạt động chung của bản. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Cà Văn Oai không nộp lại số tiền nêu trên vào quỹ bản mà sử dụng để chi tiêu cá nhân.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Đời sống pháp luật, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet, Tiền Phong, Đài TNVN, TTXVN (10/9) đưa tin, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo trình bày nội dung Tờ trình của Đề án, Bộ Chính trị thảo luận và thống nhất cao về những nội dung của Đề án. Tổng Bí thư kết luận cuộc họp đãnêu rõ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Tổng Bí thư cho rằng, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực; tham nhũng nói riêng và tiêu cực nói chung đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bộ Chính trị thống nhất tên gọi của Ban Chỉ đạo là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bổ sung từ “tiêu cực”), để bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Về đối tượng chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, Bộ Chính trị xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, để bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước. Việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện, trình đồng chí Tổng Bí thư, ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII)...

 

    TIN QUỐC TẾ

 

    Báo Thanh tra (06/9) đưa tin, Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Hàn Quốc sẽ thẩm vấn một công tố viên cấp cao với tư cách là nhân chứng cho cuộc điều tra đối với ông Yoon Seok-youl, một cựu Tổng Công tố và là một trong những ứng cử viên Tổng thống đang được kỳ vọng hàng đầu.Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) sẽ triệu tập Lim Eun-jeong, một công tố viên phụ trách các vấn đề thanh tra tại Bộ Tư pháp, vào ngày 8/9 tới, để thẩm vấn về các cáo buộc ông Yoon lạm dụng quyền lực với tư cách là Tổng Công tố để can thiệp vào một cuộc điều tra của các công tố viên đối với vụ án hình sự cấp cao liên quan đến cựu Thủ tướng Han Myeong-sook. Tháng 6 vừa qua, ông Yoon Seok-youl bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra để bảo vệ các công tố viên bị buộc tội ép các tù nhân đưa ra lời khai man chống lại bà Han Myeong-sook vào năm 2011 và giúp họ trốn tránh sự truy tố. Bà Han Myeong-sook - người từng giữ chức Thủ tướng từ năm 2006-2007 đã bị bỏ tù 2 năm (2015-2017) vì bị cáo buộc nhận bất hợp pháp 900 triệu won (795.000 USD) từ một doanh nhân (hiện đã chết) để lập quỹ vận động chính trị vào năm 2007. Năm ngoái, có nhiều cáo buộc cho rằng, các công tố viên đã buộc bạn tù của doanh nhân quá cố đưa ra lời khai gian dối chống lại bà Han trong phiên tòa xét xử vào năm 2011 để bà bị kết tội.

 

    Báo Thanh tra (09/9) cho biết, Trung Quốc đang tăng cường trừng phạt những kẻ đưa hối lộ, bao gồm lập "danh sách đen" và buộc những người này chịu trách nhiệm pháp lý. Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), động thái này được các chuyên gia nhận định là sẽ làm tăng thêm tiến bộ của Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng. Văn bản mới công bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) nhấn mạnh, cần kiên quyết điều tra, trừng trị hành vi đưa hối lộ, đặc biệt là của các đảng viên và quan chức Chính phủ, đưa hối lộ trong các dự án trọng điểm của nhà nước, các vụ hối lộ lớn và hối lộ nhiều lần. Những kẻ đưa hối lộ trong các vụ án thương mại lớn và trong các lĩnh vực quan trọng cũng sẽ được nêu rõ trong cuộc điều tra, bao gồm: Tài chính, an toàn sản xuất, thực phẩm và thuốc men, cứu trợ thiên tai, an sinh xã hội, giáo dục và chăm sóc y tế. CCDI kêu gọi cải cách hệ thống trừng phạt những người đưa hối lộ và thúc đẩy điều tra dựa trên luật pháp đối với cả những người đưa và nhận hối lộ…

 

    Thông tin đáng chú ý trong tuần:

 

    - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

    - Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Nội chính Trung ương

    - Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ sáu

    - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

    - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thêm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực.

 

Nguồn: Noichinh.vn